Одобрени учебници и учебни помагала

Със заповед № РД09-1128/09.07.2009 на министъра на образованието, младежта и науката са одобрени следните учебници:
Учебник за интензивно изучаване на немски език в 8 клас на издателство “Хубер Ферлаг ГмбХ & Ко Кг“, представлявано от “Едюкейшънъл център” ЕООД (“Оксфорд Център” ЕООД) и ИК “Анубис” ООД:
учебник: Lagune 1, Lagune 2, Lagune 3

и следните проекти на учебни помагала, внесени в единна система с проекта на учебник :
тетрадка: Lagune 1, Lagune 2, Lagune 3

◊◊◊

Със Заповед № РД 09-227/04.03.2010 на министъра на образованието, младежта и науката са одобрени следните учебни помагала получили обща оценка “Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала”.

Входящ номер Учебен предмет Клас Наименование на проекта на учебното помагало
1 1220-277/05.11.09 Английси език 2-4 Учебно помагало по Английски език за 2-4 клас в три части “Super Starters”, “Mighty Movers”, “Fantastic Flyers”, ръководства за учебната практика и учебни тетрадки
2 1220-277/05.11.09 Английси език 5-8 Учебно помагало по Английски език за 5-8 клас в 4 части “Can Do 1”, “Can Do 2”, “Can Do 3”, “Can Do 4”, ръководства за учебната практика и учебни тетрадки
3 1220-277/05.11.09 Английси език 9-11 Учебно помагало по Английски език за 9-11 клас в 3 части „Just Right 3 Intermediate”, “Just Right 4 Upper-Intermediate”, “Just Right 5 Advanced”, за профилирана подготовка, ръководства за учебната практика и учебни тетрадки
4 1220-277/05.11.09 Английси език 9-11 Учебно помагало по Английски език за 9-11 клас в 3 части “New Framework 3”, “New Framework 4”, “New Framework 5”, за профилирана подготовка, ръководства за учебната практика и учебни тетрадки
5 1220-277/05.11.09 Английси език 9-12 Учебно помагало по Английски език за 9-12 клас в 4 части “Elevator International 1”, “Elevator International 2”, “Elevator International 3”, “Elevator International 4”,  за непрофилирана подготовка ръководства за учебната практика и учебни тетрадки.
6 1220-277/05.11.09 Италиански език 9-12 Учебно помагало по Италиански език за 9-12 клас в 3 части “Espresso 1 CEF A1”, “Espresso 2 CEF A2”, “Espresso 3 CEF B1” ръководства за учебната практика и учебни тетрадки
7 1220-277/05.11.09 Немски език 2 Учебно помагало по Немски език за 2 клас „Planetino 1” ръководства за учебната практика и учебни тетрадки
8 1220-277/05.11.09 Немски език 9 Учебно помагало по Немски език за 9 клас в 2 части “deutsch.com 1” II ЧЕ, ръководства за учебната практика и учебни тетрадки
9 1220-277/05.11.09 Немски език 10 Учебно помагало по Немски език за 10 клас 2 части “Ziel B2/1”, “Ziel B2/2” за профилирана подготовка, ръководства за учебната практика, учебни тетрадки
10 1220-277/05.11.09 Немски език 9 AusBlick 1” ръководство за учебната практика
11 1220-277/05.11.09 Немски език 10 AusBlick 2” ръководство за учебната практика

◊◊◊

Със Заповед № РД 09-346/02.03.2011 на министъра на образованието, младежта и науката са одобрени следните учебни помагала получили обща оценка “Съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала”.